Kontakt

QIUB - Kocyki Minky, ubranka dla dzieci

mailbiuro@qiub.eu

telefontel. 665-652-217

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Ustawa RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO
 
Drogi Kliencie!
 
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo,
 
dlatego prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich
 
danych osobowych.
 
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
 
Osobowych (RODO).
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 
QIUB MONIKA BALON, z siedzibą w Andrychowie,Słowackiego 4A, kod pocztowy 34-120, NIP: 55112440756
 
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
 
Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych
 
osobowych.
 
Cel przetwarzania:
 
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
-
zawarcie i realizacja umowy (kupna-sprzedaży czy świadczenia usług w tym drogą elektroniczną)
-
zakładanie i zarządzanie Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi Twojego konta,
transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
-
obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
-
obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
-
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
-
marketing bezpośredni;
Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Podstawa przetwarzania danych:
-
umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
-
umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej
zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-
ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
-
Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu
bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np.
poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych:
-
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
-
brak możliwości dokonania zakupu/sprzedaży,
-
brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
-
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych
przez Administratora.
Możliwość cofnięcia zgody:
-
w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
PROFILOWANIE
W ramach naszej działalności, Twoje dane, na chwilę obecną, nie są w żaden sposób profilowane. W
przypadku, kiedy będziemy w taki sposób chcieli je wykorzystać, na pewno poprosimy o Twoją zgodę.
OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym:
-
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
lub
-
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
-
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
-
dostępu do Twoich danych osobowych,
-
ich sprostowania,
-
usunięcia,
-
ograniczenia przetwarzania,
-
żądania przeniesienia danych do innego Administratora.
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
-
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
-
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej
znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:
-
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
działalność;
-
dostawca usługi hostingu;
-
podmiot realizujący dostawę towarów;
-
dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
-
podmiot zapewniający usługi poczty elektronicznej;
-
organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Twoje dane osobowe nie będą prze podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE)
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Napisz na adres e-mail:
biuro@qiub.eu
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl